Galérie 2008/09 - 10

GMB, Alexander Eckert, Adam a Eva
 

 
 

 

BIBIANA
Medzinárodný dom umenia pre deti
Panská 41, Bratislava

+421-2/54 43 13 08, +421-2/54 43 53 66

http://www.bibiana.sk/

Prístupnosť: denne okrem pondelka, 10:00 – 18:00, ne 11:00 – 19:00

 

Do 14. 09. 2008

Zo života škriatkov

Interaktívna výstava o svete rozprávkových bytostí

 

04. 09. –  28. 09. 2008

Čarovný svet českých ilustrátorov pre deti

Putovná výstava českých ilustrátorov 20. storočia

 

Do 31. 12. 2008

Cirkus

Výstava o zanikajúcom magickom svete cirkusu

 

DANUBIANA Meulensteen Art Museum
Bratislava – Čunovo – Vodné dielo

+421-2/62 52 85 01, +421-903 605 505

danubiana@danubiana.sk  
www.danubiana.eu  

Prístupnosť: denne okrem pondelka, 10:00 – 20:00

 

06. 09. – 30. 11. 2008

Peter Pollág – Pravda farieb

Výstava z tvorby súčasného slovenského maliara. Jeho maľby prezrádzajú vplyv domácich a inonárodných kultúrnych tradícií, najmä z Číny a Afriky. Vypovedajú o vnútorných pocitoch a predstavivosti autora a hlavne o jeho vzťahu k sile kultúrneho odkazu génia loci

 

Promenáda v parku – Hans Van de Bovenkamp

Výstavný projekt, ktorý prezentuje plastiky v otvorenom priestore parku pozdĺž nábrežia Dunaja. Ide o kolekciu štrnástich sôch významného amerického sochára holandského pôvodu Hansa Van de Bovenkampa

 

Design Factory
Bottova 2, Bratislava

+421-2/50 20 17 17, info@designfactory.sk

www.designfactory.sk

 

Prístupnosť: denne, 10:00 – 17:00 (návštevu mimo uvedených hodín si možno dohodnúť telefonicky)

 

05. – 21. 09. 2008

Café Portugal / Kaviareň Portugal

Výstava súčasného portugalského umenia. Otvorí ju portugalský prezident j.e. Anibal Cavaco Silva v rámci svojej oficiálnej návštevy na Slovensku. Zámerom výstavy je zamyslieť sa nad národnou identitou, čomu prispelo 21 portugalských umelcov svojimi dielami

 

15. – 22. 10. 2008

Aukcia súčasného slovenského umenia

Šiesty ročník podujatia, ktorého cieľom je spájať svet umenia so svetom zberateľstva, stimulovať trh so súčasným umením a napomôcť k širšej prezentácii diel

 

Dizajn štúdio ÚĽUV

Designstudio ÚĽUV

Dobrovičova 13, Bratislava

+421-2/52 96 41 53, craft@uluv.sk

Prístupnosť: Ut – pi, 10:00 – 14:00, so 10:00 – 14:00

 

Do 12. 2008

Výstavy mladých dizajnérov

Dizajn štúdio ÚĽUV ponúka po celý rok výstavy mladých dizajnérov, ktorí vo svojej práci využívajú prírodné materiály a voľnú inšpiráciu tradičným remeslom či ľudovým výtvarným prejavom. V ponuke výstav v roku 2008 budú keramika, odevy, stolovacie a interiérové doplnky…

 

Viac infomácií: www.uluv.sk

 

Dvorana Ministerstva kultúry SR

Nám. SNP 33, Bratislava

Prístupnosť: Ut – ne, 10:00 – 18:00 h

Vstup voľný

 

15. 08. – 29. 09. 2008

Fotografické bienále mladých 

pri svetovom kongrese FIAP 2008

 

Viac infomácií: www.nocka.sk

 

ForZet Gallery

Panenská 6, Bratislava

+421-02/55 42 26 52

zzatelier@forzet.sk , forzet@forzet.sk

 

Do 17. 09. 2008

Milan Lukáč – Príbehy záhrady

Socha, kresba

 

17. 09. – 22. 10. 2008

Dve podoby Talianska - E. Zmeták, U. Zmetáková

 

24. 10. – 26. 11. 2008

Milan Rašľa – maľba

 

galéria BCPB

Vysoká ulica 17, Bratislava

+421-2/54 78 94 16, artem@artem.sk

www.artem.sk

Otvorené: denne (okrem soboty a nedele), 10:00 – 17:00

 

Do 10. 09. 2008
Ján Koválik: "Tak si tu žijeme... A nepýtajte sa viac"
Autor maľuje svoje obrazy ako knižné ilustrácie. Žiarivé farby, rozprávková
úprimnosť a naivita konania ľudí prinášajú divákovi uvoľnenie, radosť a
podnety k zamysleniu

 

11. 09. (18:00) – 06. 10. 2008
Milan Vavro: Chlap s uterákom na hlave
Renomovaný slovenský výtvarný umelec predstavuje sériu myšlienkovo a esteticky hodnotných obrazov. V každom diele kladie otázky, každý jeho obraz je krásou a podnetom k zamysleniu, potešeniu…

 

Galéria Médium

Vysoká škola výtvarných umení

Hviezdoslavove nám. 18, Bratislava
+421-2/54 43 53 34, +421-903 245 732
medium@vsvu.sk , www.vsvu.sk

Prístupnosť: denne okrem pondelka, utorka a štvrtka, 10:00 – 17:00, ut a št 12:00 – 19:00 h

 

28. 08. – 28. 09. 2008

We / You / Together – My /Vy alebo Spolu

Dimenzie súčasného sochárstva

Konfrontačná prezentácia viacerých autorských názorov k problematike súčasného sochárstva. Zahŕňa práce od klasickej sochy v tradičných materiáloch až po experimentálne priestorové objekty. Výstava je putovná, v Bratislave je jej posledná reinštalácia po výstavách v Poľsku, Českej republike a Maďarsku. Predstavujú sa na nej renomovaní autori strednej generácie napr. Jiří Příhoda (CZ), Ádám Szabó (HU), Bogdan Wajberg (PL), Lenka Klodová (CZ), …

 

07. – 31. 10. 2008

Young & sexi

  

Galéria mesta Bratislavy (GMB)

 

Mirbachov palác

Františkánske nám. 11, Bratislava

+421 2/54 43 15 56-8, gmb@gmb.sk

www.gmb.bratislava.sk  
Prístupnosť: denne okrem pondelka, 11:00 – 18:00

 

Stála expozícia:

STREDOEURÓPSKE BAROKOVÉ MALIARSTVO A SOCHÁRSTVO

Do 7. septembra je expozícia zatvorená z dôvodu rekonštrukcie! 

 

Výstavy:

 

11. 09. – 19. 10. 2008

Alexander Eckerdt (1932 – 1992)

Výstava diel maliara, košického rodáka, v ktorého krátkom ale intenzívnom diele rezonujú dejiny, ktoré sme sami nedávno prežívali

 

18. 09. – 02. 11. 2008

České výtvarné umenie 1. pol. 20. Storočia

Vystavujúci autori: Jan Preisler, Antonín Slavíček, František Kobliha, Jan Zrzavý, Bohumil Kubišta, Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek, Jindřich Štýrsky, Alois Wachsman, Jan Smetana, Kamil Lhoták, Václav Tikal a mnohí ďalší

 

GMB – Pálffyho palác

Panská 19, Bratislava

Stále expozície:

GOTICKÁ TABUĽOVÁ MAĽBA A PLASTIKA · Stopy Keltskej Bratislavy ·  Stredoeurópske Maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918 · Príbehy a fenomény – Slovenské výtvarné umenie 20. storočia

 

Výstavy:

 

Do 14. 09. 2008

Veronika Rónaiová. REALizácie

Veronika Rónaiová sa od konca 80. rokov venuje pre-maľbám svojich starších obrazov, resp. v jej obrazoch sa objavujú fragmenty skorších prác. Na výstave REALizácie vedome narušuje overené podoby svojej maľby…

 

Do 07. 09. 2008
Lena Lešková – Bubánová: Kozmické divadlo

Zmyslom projektu Kozmické divadlo nie sú len transformácie 2D modelu na 3D a 3D na 4D model, ale aj ukázať, ako pracuje umelecké myslenie. Ukázať, že to, čo vidíme na plátne, vytesané do mramoru alebo nakreslené na papieri, sa najprv odohráva v umelcovej mysli, kde sa rodí projekt, ktorý sa v procese svojej materializácie konkretizuje…

 

23. 09. (16:00) – 26. 10. 2008
UMENIE ZBLÍZKA 02

Pohľad detí na slovenské umenie 20. storočia

Celoslovenský vzdelávací projekt Umenie zblízka hravou formou sprostredkúva umenie mladým ľuďom. Po druhýkrát GMB priamo do škôl priniesla diela slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia formou reprodukcií diel 7 autorov zo svojich zbierok. Na ich základe vytvorili žiaci pod vedením pedagógov svoje vlastné interpretácie. Z viac ako 3000 detských prác z vyše 140 škôl z rôznych regiónov Slovenska vybrali organizátori vyše 30, ktoré predstaví výstava v Pálffyho paláci

www.umeniezblizka.gmb.sk

 

GMB – Primaciálny palác
Primaciálne námestie 3, Bratislava
+421
-2/59 35 63 94

Prístupnosť: denne okrem pondelka, 10:00 – 17:00


Stále expozície:

Kolekcia anglických gobelínov zo 17. storočia · Holandské a flámske žánrové maliarstvo 17. storočia  · Talianske maliarstvo 16. a 17. storočia

Galéria Michalský dvor

Michalská 3, Bratislava

+421-2/54 41 10 79

www.gallery.sk

Prístupnosť: denne okrem pondelka, 13:00 – 18:00

 

Galéria Michalský dvor patrí ku koloritu bratislavského Korza. V jej starobylých tajuplných priestoroch sa striedajú výstavy renomovaných autorov, konajú sa v nich prezentácie publikácií, koncerty, tlačové konferencie… K dispozícii je tiež čajovňa a artshop

 

Galéria projectSpace

Františkánske nám.7, Bratislava

www.crazycurators.org

Otváracie hodiny: streda – nedeľa 14:00 – 19:30 

 

08. 08. – 07. 09. 2008

Dig it all

Digitálny obraz v slovenskom umení 20. storočia

Vystavujúci umelci: Erik Binder, Marko Blažo, Ivan Csudai, Daniel Fischer, Vladimír Havrilla, Jozef Jankovič, Marek Kvetán, Juraj Bartusz, Zdeno Hlinka (Zden)

Výstava prebieha paralelne v Open gallery na Baštovej 5    

 

Galéria TYPO&ARS

Roľnícka 349, Bratislava – Vajnory

www.typoars.sk  

 

06. 09. – 30. 11. 2008

Konfrontácie kaligrafie

Seiko Kawashima a Ľubomír Krátky

Kaligrafia je špecifický výtvarný prejav – spojenie obrazu, písma i filozofie do jedného celku. Táto výstava umožňuje pochopenie jej zmyslu a významu, ako aj porovnanie východnej a západnej školy prostredníctvom prác dvoch najvýznamnejších tvorcov kaligrafií, žijúcich na Slovensku.

 

 Galéria ÚĽUV

Obchodná 64, Bratislava 1

+421-2/52 73 13 44, craft@uluv.sk

www.uluv.sk

Prístupnosť: Ut – pi 12:00 – 18:00, so 10:00 – 14:00

Vstup voľný

 

Do 13. 09. 2008

Svet v kroji

Bábiky z Poľska a zo sveta

Výstava bábik v typických ľudových odevoch z vyše stovky regiónov Poľska a iných krajín sveta. Zbierku predstavuje poľská nadácia remesiel a umení Cepelia

 

Do 20. 09. 2008

Oldrich Richter – sochy, maľby na sklo

Mária Tomisová – tkaný textil

Predajná výstava dvoch osobností súčasného insitného umenia a ľudovej umeleckej výroby

 

Galéria umenia Bratislava – GUBA
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
00421-907 150 345,
galeria@guba.sk  
www.guba.sk

Prístupnosť: pondelok – piatok, 08:00 – 18:00

 

GUBA 1:

Radostina Doganova

Výstava predstavuje najnovšie obrazy mladej bulharskej maliarky (1975, Dobrich), absolventky bratislavskej VŠVU, ateliéru prof. Jána Bergera. Žije a tvorí v Bratislave.

 

GUBA A:

Peter Daniš

Samostatná výstava čerstvého absolventa VŠVU v Bratislave, ateliéru prof. J. Bergera, Petra Daniša (1983) sa sústreďuje na doteraz najdôležitejšiu tému umelca – svetlo. Fragmentárne nás zoznamuje so sériou „okien“, kde fenomén svetla podriad’uje prísnej geometrickej forme

 

GUBA B:

Ivan Zubaľ

Portréty Andreja Šebana

 

GALÉRIA Z
Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava
+421-903 468 776
viktorhulik@stonline.sk , viktor.hulik@galeria-z.sk

www.galeria-z.sk  
Prístupnosť: denne okrem nedele, 12:00 – 18:00


11. 09. – 12. 10. 2008

Jens D. Nielsen – Haiku

Výstava grafických prác dánskeho autora

 

Hurbanova sieň NR SR

Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava

 

01. 09. – 21. 09. 2008
Alexander Dubček – Vznik Legendy

Symbol humanizmu a Slovenska
K svetovo významnej a uznávanej slovenskej osobnosti – Alexandrovi Dubčekovi sa viažu mnohé umelecké a literárne diela, ktoré vznikli na podnet Slovenskej spoločnosti ARTEM. Výber z 1. ročníka tvorivého sympózia Prominens, ktorého sa zúčastnili aj zahraniční umelci, spolu s reprezentačným katalógom, bude predstavený na tejto neobyčajnej výstave

Kontakt: +421-903 700508, www.artem.sk  

 

K. Gallery
Galéria úžitkového umenia a designu
Ventúrska 8, Bratislava

+421-2/54 43 39 27, k.gallery@chello.sk
www.kgallery.sk
 

Prístupnosť: pondelok – piatok, 13:00 – 18:00

 

K. Gallery uvádza raz mesačne samostatné autorské výstavy mladých slovenských dizajnérov. Prezentuje rôzne druhy úžitkového umenia – sklo, porcelán, nábytok, šperk, odev…


Bořek Šípek
Stála expozícia výberu z tvorby svetoznámeho designéra a architekta

 

Kressling Gallery

Zámočnícka 8, Bratislava

+421-948 813 220

gallerykressling@gmail.com

www.gallerykressling.sk

Prístupnosť: pondelok – piatok, 13:00 – 19:00

 

07. 08. – 28. 09. 2008

Kristofer Paetau

Salvador DaliX

Rodák z fínskeho Borgå (1972), momentálne žijúci v Rio de Janeiro, sa stal umeleckej verejnosti známy spojením s českým výtvarníkom Ondřejom Brodym. Dvojka Brody-Paetau sa zameriava na extrémne, provokujúce projekty, ktoré útočia na inštitucionalizovanú umeleckú scénu. Ich spoločnou taktikou je cynické, necitlivé poukazovanie na problematiku pokrútenej morálky i etiky. Najaktuálnejším dielom Paetaua je Salvador DalíX –  séria obrazov inšpirovaná dalíovským štýlom, no s pornografickou tematikou

 

M++ GALLERY
LOĎ, Tyršovo nábrežie, Bratislava
+421-903 727 050, aapallagio@gmail.com

www.galeriamplusplus.sk

Galéria M++ je atraktívna už svojím umiestnením v priestoroch LODe na petržalskom brehu Dunaja. Každý mesiac ponúka návštevníkom výstavy – predovšetkým najmladšej výtvarnej generácie – a kultúrne podujatia v rámci programu Iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko – Slovenská republika

 

Satelit

Výstavný a informačný bod Slovenského centra dizajnu

Dobrovičova 3, Bratislava

+421-2/52 92 01 84, sdc@sdc.sk

www.sdc.sk   

Prístupnosť: denne okrem pondelka, 13:00 – 18:00

Vstup voľný

 

SATELIT – výstavný priestor pre grafický, priemyselný a autorský dizajn, je zároveň  kontaktným bodom pre záujemcov o informácie z oblasti dizajnu. Poriadané výstavy prezentujú hlavne aktuálnu tvorbu a produkciu, vrátane študentského dizajnu, ale mapujú aj históriu slovenského dizajnu. Priestor tu majú aj zahraničné výstavy a samostatné výstavné, resp. výskumné projekty

 

Výstava:

04. – 03. 10. 2008

Mladý obal 2008

13. Medzinárodnej súťaže na tému obal, vypísanej pre študentov stredných a vysokých škôl a dizajnérov do 30 rokov, sa zúčastnilo 352 autorov z 11 krajín sveta. Najúspešnejší  boli mladí dizajnéri z Českej republiky, Slovenska a Kanady – v počte udelených cien ale aj v počte účastníkov a prihlásených prác.

Ocenené a vybrané práce budú po výstave v SATELITe prezentované na veľtrhu Printing – Packing – Computing na výstavisku Incheba Bratislava v dňoch 30. 09. – 03. 10. 2008

 

Slovenská národná galéria (SNG)

Riečna l, Bratislava

+421-2/54 43 20 81-2  
info@sng.sk , www.sng.sk
Prístupnosť: denne okrem pondelka, 10:00 – 17:30

 

SNG – Vodné kasárne

Rázusovo nábr. 2, Bratislava

Stále expozície:

Staré európske umenie 16. – 18. storočia · Gotické umenie Slovenska · Barokové umenie na Slovensku · Umenie 19. storočia na Slovensku (1800 – 1920) · (ne)stále expozície umenia 20. storočia

 

Výstavy:

Do  04. 11. 2008

Reštaurované dielo zo zbierok SNG

Kristus na Olivovej hore – Neznámy viedenský maliar, okolo 1420 – 1440

 

SNG – Esterházyho palác
Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava


Do  05. 10. 2008

111 diel zo Slovenskej národnej galérie

V roku 2008 si SNG pripomína 60. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti pripravila – okrem iného – aj projekt 111 diel zo SNG. Je variáciou na žáner výstavy – majstrovské diela. Diváci majú jedinečnú možnosť vidieť skvosty SNG – výber najvýznamnejších diel všetkých historických období, druhov a žánrov

 

Do  05. 10. 2008

60 rokov otvorené

Výstava netradičným, takmer scénografickým, vizuálne pútavým spôsobom predstavuje dejiny SNG a odkrýva činnosť a život inštitúcie netradičným spôsobom – zvnútra. V časovej línií predstaví najdôležitejšie dokumenty, významné akvizície, jednotlivé pracoviská a osobnosti

 

Do  05. 10. 2008

Všetko o múzeu

Tretia z výstav k okrúhlemu výročiu galérie. Okrem prác autorov mladej generácie z ostatných rokov prezentuje aj vybrané diela z druhej polovice 60. až do 80. rokov (V. Popovič, R. Sikora, J. Koller). Umelci kriticky reagujú, prehodnocujú a odhaľujú inštitucionálne fungovanie galérií, múzeí, výstav, kurátorov a s nimi súvisiacich muzeálnych aspektov

 

Sprievodné podujatia:

 

10. 09. – 01. 10., každú stredu   16:00

Audit – Archív – Autor: Kurátorské prezentácie výstav

Info: programové oddelenie SNG, po@sng.sk , www.sng.sk

 

09. 09. – 07. 10., každý utorok  18:00

Prehliadka slovenských filmov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom:

Reflexia umenia a obraz umelca v hranom a dokumentárnom filme

SNG v dobových týždenníkoch

Kinosála SNG, 1. p., Riečna 1

Program na: www.sng.sk

 

Vstup na všetky sprievodné podujatia na výstavách v Esterházyho paláci a v kinosále SNG je bezplatný

 

25. 09., št.  17:00

Taliansky operný podvečer

Stála expozícia SNG, Staré európske umenie, Vodné kasárne, 1. p.

Program: Koncerty

 

SNG – Galéria inzitného umenia – Schaubmarov mlyn

Cajlanská 255, Pezinok – Cajla

+421-33/64 04 035, +421-911 334 552, pezinok@sng.sk  

Prístupnosť: denne okrem pondelka, 10:00 – 17:00

 

Do  30. 09. 2008
Art brut a outsiderské umenie zo zbierky SNG

Výstava predstavuje výber z diel, získaných do zbierky insitného umenia darmi od zahraničných renomovaných umelcov z Francúzska, Holandska a Izraela. Diela prezentovaných umelcov disponujú originalitou výrazu a techniky a sú charakteristické prostou formovou čistotou

 

Slovenská výtvarná únia

Výstavné priestory

Dostojevského rad 2, Bratislava

www.svu.sk

Prístupnosť: denne okrem pondelka 12.00 – 18.00 h

 

15. 08. – 11. 09. 2008

CONTACT – KONTAKT

Výstava súčasného nórskeho a slovenského umenia

Prezentácia maľby, grafiky, priestorových inštalácií vrátane sochárskych artefaktov a video inštalácií. Cieľom projektu je upozorniť na pôvodnú súčasnú nórsku a slovenskú tvorbu v širšej konfrontácii aktuálnych umeleckých trendov. Uskutočňuje sa v kooperácii s Association Graphica Norvegica a nórskymi výtvarnými umelcami. Po výstave v Bratislave sa plánuje recipročná výstava – na marec 2009 v Oslo City Hall Gallery

 

16. 09. (19:00) – 12. 10. 2008

Bienále voľného výtvarného umenia členov SVÚ 2008

 

10. 2008

Výstava finalistov Bienále úžitkového umenia 2007

Dejan Galovič, Anna Horváthová, Elena a Martin Gregušovci

 

TYPO&ARS Galéria

Roľnícka 349, Bratislava – Vajnory

www.typoars.sk  

 

06. 09. – 30. 11. 2008

Konfrontácie kaligrafie

Seiko Kawashima a Ľubomír Krátky

Kaligrafia je špecifický výtvarný prejav – spojenie obrazu, písma i filozofie do jedného celku. Táto výstava umožňuje pochopenie jej zmyslu a významu, ako aj porovnanie východnej a západnej školy prostredníctvom prác dvoch najvýznamnejších tvorcov kaligrafií, žijúcich na Slovensku.

 

Zmena programu vyhradená!

 
Kontakt: Anna Červenková
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 28.8.2008 / 28.8.2008 | Zverejniť od: 3.9.2008
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Kalendár akcií

 

<< December 2018 >>

týždeňPoUtStŠtPiSoNe
48. týždeň262728293012
49. týždeň3456789
50. týždeň10111213141516
51. týždeň17181920212223
52. týždeň24252627282930
53. týždeň31123456

Cesta: Titulka


Informácie v päte

web & design , redakčný systém